Personální audit je velkou pomocí. Pomůže vám jednorázově a jednoduchou formou kompletně analyzovat lidské zdroje ve Vaší firmě. Nemějte obavy, že by se jednalo pouze o snižování stavu Vašich zaměstnanců, jak bývá trendem dnešní doby. Cílem auditu je nezávislé zhodnocení zaměstnanců, jejich výkonnosti, zjistit jejich rezervy, nebo naopak odhalit možnosti zlepšení. Závěr auditu obvykle ukáže, jaké schopnosti mají jednotliví pracovníci, kde se mohou více uplatnit, případně dále proškolit. Mohou dostat různá doporučení k přehodnocení pracovních pozic podle toho, jaké mají schopnosti. Někteří zaměstnanci mají možná nevyužitý velký potenciál. Proto je potřeba odhalit jejich skryté nadání a odstranit bariéru k jejich využití a uplatnění. Také je nezbytné posoudit, jakým stylem pracují zaměstnanci ve vedoucích pozicích a jaký mají vliv na celkovou atmosféru v podniku. Další návrhy se mohou týkat účinnější motivace zaměstnanců.

Aby byl personální audit efektivní je potřeba:

  • pochopit, že cílem auditu není ukázat, jak je na tom personál špatně, ale zefektivnit a zlepšit celý chod, a atmosféru firmy,
  • najít správného a spolehlivého auditora,
  • dát mu prostor a co největší otevřenost,
  • mít k auditu respekt a správný pokorný postoj,
  • snažit se maximálně spolupracovat,
  • posoudit případnou neúčelnost některých pracovních míst, přesto nestrašit zaměstnance zbytečným propouštěním,
  • nebát se vyhodnocení a navrhovaným změnám auditora,
  • mít touhu po skončení auditu neustále pracovat na navrhovaných změnách a nesmést je po krátké době pod stůl.

Organizační strukturu je potřeba nastavit optimálně tak, aby celková atmosféra podniku byla příjemná a motivující.

©ALL RIGHTS RESERVED. MADE BY WEBOO 2018